Folkeuniversitet Lolland

Velkommen til Folkeuniversitet Lolland

Folkeuniversitet Lolland arbejder på at gøre ny forskning tilgængelig for befolkningen på Lolland og alle andre interesserede.

Vores målsætninger er
• at gennemføre folkelig universitetsundervisning i form af forelæsninger, forelæsningsrækker og universitetskurser,
• at sprede oplysning og forståelse for forskningsmetoder og –arbejde,
• at øge kendskabet til forskningens resultater og
• at være bindeled mellem videnskaben, kunsten og samfundet.

Folkeuniversit Lolland er organisatorisk tilknyttet Syddansk Universitet i Odense, men vi bestræber os på at præsentere den mest interessante forskning fra hele landet.

Det daglige arbejde ledes af en valgt komité. Se vores vedtægter og en oversigt over komiteens medlemmer i menuen til venstre.

Bange for islam?

Gennem de seneste årtier er islam og muslimer blevet sat i tale som en trussel mod Danmark og det danske, og det er nu ikke længere forbeholdt Dansk Folkeparti at fremføre sådanne argumenter. Men hvad er det vi taler om?

Der gives en karakteristik af de opfattelser af islam, der sættes i tale i dagens Danmark. Synspunkterne på, hvad muslimer skal gøre for at bidrage konstruktivt til det danske samfund er mange og forskellige – og de ændrer sig hele tiden!

Er professor ved Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og regionale studier. Han har gennem mange år arbejdet med islam og muslimer – både i en arabisk/mellemøstlig sammenhæng og i dansk/europæisk sammenhæng.

Han har ordet i sin magt, han er en dynamisk og vidende foredragsholder og debattør. Fra 2001 til 2005 var han direktør for Det Danske Institut i Damaskus.